DRAGONS

DRAGONS
LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake')31
Position
One-Base Man
B/T
R/R
HT/WT
183(CM) / 108(KG)
Born
1982/01/01
Debut
2004/06/03
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2004 141 2 2004/06/08 CYC Rusty Meacham 1
2 2004 176 2 2004/07/07 HCU CHUANG Wei Chuan 1
3 2004 181 1 2004/07/10 TMU Sin Nakagomi 3
4 2004 174 5 2004/09/01 TCS Osvaldo Martinez 3
5 2004 224 6 2004/09/09 CCL LIN Ying Chieh 1
6 2004 228 1 2004/09/12 CCL HSU Chu Chien 1
7 2004 237 4 2004/09/18 TNN PAN Wei Lun 1
8 2004 232 6 2004/09/20 TNN TSAO Chun Yang 3
9 2004 253 3 2004/09/30 TCS YU Wen Pin 3
10 2004 271 5 2004/10/12 XZG HSU Chu Chien 3
11 2004 289 2 2004/10/24 CCL PAN Wei Lun 1
12 2005 55 9 2005/04/21 TCS Hector Ramirez 2
13 2005 63 4 2005/04/26 CCL TSENG Meng Cheng 1
14 2005 105 8 2005/05/27 CCL TSAO Chun Yang 1
15 2005 121 7 2005/06/07 CCL 李國慶 1
16 2005 127 7 2005/06/11 CCL Geraldo Padua 2 Pinch Hitter Homerun
17 2005 138 5 2005/06/18 CCL Harold Woodman 1
18 2005 160 5 2005/07/07 HCU Osvaldo Martinez 1
19 2005 164 6 2005/07/09 TCS Lenin Picota 1
20 2005 166 4 2005/07/10 TCS Bradley Guy 1
21 2005 175 6 2005/07/17 CCL KAO Chien San 1
22 2005 203 6 2005/08/11 CCL KUO Yung Chih 2
23 2005 241 8 2005/09/06 CCL Jonathan Hurst 1
24 2005 255 7 2005/09/16 KLD Jose Espinal 1
25 2005 264 5 2005/09/24 CCL Scott Sobkowiak 3
26 2005 271 1 2005/09/27 TCS Jorge Cortez 1
27 2005 233 7 2005/10/18 XZG YANG Chi Chia 1
28 2006 20 6 2006/03/30 XZG Steve Smyth 1
29 2006 22 3 2006/03/31 HCU LIU Yu Chan 4 Grand Slam
30 2006 90 5 2006/05/11 CCL WU Pao Hsien 1
31 2006 92 7 2006/05/12 CCL CHUANG Hung Liang 1
32 2006 92 8 2006/05/12 CCL CHUANG Hung Liang 2
33 2006 106 9 2006/05/20 XZG Felix Villegas 1
34 2006 132 3 2006/06/06 DLU YANG Chien Fu 3
35 2006 158 5 2006/07/04 TNN Eric Cyr 2
36 2006 199 6 2006/08/01 CCL Alfredo Gonzalez 1
37 2006 263 6 2006/09/07 HCU Alfredo Gonzalez 2
38 2006 174 3 2006/10/04 CCL TU Chang Wei 1
39 2006 267 8 2006/10/08 TCS CHENG Min Han 1
40 2007 14 1 2007/03/25 TNN Rob Cordemans 1
41 2007 21 7 2007/03/29 DLU LO Chien Ming 3
42 2007 100 6 2007/05/16 CCL Kurita Yusuke 3
43 2007 124 1 2007/05/30 TCS TSAI Chung Nan 1
44 2007 128 7 2007/06/02 HCU Joey Dawley 1
45 2007 134 3 2007/06/06 CCL Pete Munro 1
46 2007 147 2 2007/06/16 XZG HSU Chu Chien 1
47 2007 147 4 2007/06/16 XZG HSU Chu Chien 2
48 2007 183 3 2007/07/18 YLD Pat Ahearne 3
49 2007 189 1 2007/07/25 CCL Lorenzo Barcelo 3
50 2007 197 1 2007/07/29 TMU WU Chun Yi 3
51 2007 205 8 2007/08/03 CCL WANG Ching Li 1
52 2007 209 7 2007/08/05 CCL Jeremy Hill 2
53 2007 244 5 2007/08/25 CCL CHUANG Wei Chuan 2
54 2007 249 7 2007/08/29 HCU WANG Ching Li 1
55 2007 234 2 2007/10/10 TNN Brian Reith 1
56 2008 11 7 2008/03/22 TNN TSENG Yi Cheng 1
57 2008 15 8 2008/03/25 TCS TSAI Ming Chin 2
58 2008 117 2 2008/05/24 TCS YU Wen Pin 2
59 2008 158 9 2008/06/20 HCU TSAI Ming Chin 1
60 2008 164 5 2008/06/24 CCL PAN Wei Lun 1
61 2008 174 3 2008/06/29 CCL Cory Bailey 2
62 2008 186 1 2008/07/06 CCL TSENG Meng Cheng 1
63 2008 201 4 2008/07/22 XZG TU Chang Wei 1
64 2008 203 10 2008/07/23 XZG Lorenzo Barcelo 1
65 2008 192 6 2008/09/08 CCL YU Wen Pin 1
66 2008 299 3 2008/10/08 CCL TSENG Chia Min 1
67 2009 13 1 2009/04/05 TCS YANG Chien Fu 1
68 2009 20 4 2009/04/11 CCL LIU Yu Chan 2
69 2009 22 3 2009/04/12 CCL LIAO Yu Cheng 2
70 2009 22 9 2009/04/12 CCL TSAO Chun Yang 4 Walk-off Homerun、Grand Slam
71 2009 24 4 2009/04/15 CCL YU Wen Pin 1
72 2009 26 1 2009/04/17 TNN Chris Gissell 1
73 2009 28 1 2009/04/18 TNN CHU Wei Ming 3
74 2009 28 7 2009/04/18 TNN LIN Cheng Feng 1
75 2009 42 4 2009/04/28 CCL Danny Core 1
76 2009 44 1 2009/04/30 YLD Takateru Iyono 1
77 2009 46 6 2009/05/01 YLD LIN Ying Chieh 1
78 2009 88 1 2009/05/30 CCL CHU Wei Ming 2
79 2009 95 5 2009/06/05 TNN PAN Wei Lun 2
80 2009 95 9 2009/06/05 TNN KAO Chien San 1
81 2009 110 7 2009/06/14 TMU YEH Yung Chieh 2
82 2009 103 3 2009/06/24 TCS Pedro Liriano 2
83 2009 41 1 2009/06/27 CCL PAN Wei Lun 1
84 2009 129 4 2009/07/12 TMU YANG Chien Fu 3
85 2009 136 5 2009/07/17 XZG Mike Smith 3
86 2009 138 3 2009/07/18 TMU TSAO Chin Hui 2
87 2009 155 6 2009/08/06 CCL SHEN Yu Chieh 3
88 2009 157 1 2009/08/09 TMU CHU Wei Ming 3
89 2009 168 7 2009/08/14 HCU Ricardo Rodriguez 2
90 2009 172 7 2009/08/16 HCU Pedro Liriano 2
91 2009 177 6 2009/08/21 CCL Ryokan Kobayashi 2
92 2009 186 7 2009/08/27 TCS TSAI Ming Chin 3
93 2009 202 3 2009/09/06 CCL YANG Chien Fu 1
94 2009 206 7 2009/09/10 CCL WANG Ching Li 1
95 2009 216 4 2009/09/17 XZG Mike Smith 2
96 2009 224 4 2009/09/23 CCL Shoda Itsuki 3
97 2009 159 4 2009/10/10 CCL Luther Hackman 1
98 2010 4 4 2010/03/23 TCS LIN Ying Chieh 1
99 2010 14 3 2010/03/30 CCL WANG Ching Ming 2
100 2010 16 1 2010/04/01 CCL CHEN Yi Chen 1
101 2010 30 6 2010/04/10 CCL WANG Ching Ming 1
102 2010 46 1 2010/04/24 CCL Orlando Roman 2
103 2010 76 1 2010/05/14 HCU Orlando Roman 2
104 2010 78 5 2010/05/15 TMU TSENG Ping Wei 1
105 2010 87 6 2010/05/21 INT PAN Wei Lun 1
106 2010 89 7 2010/05/22 DLU Luther Hackman 3
107 2010 103 5 2010/06/21 HCU YEH Ting Jen 2
108 2010 141 7 2010/07/13 HCU YEN Cheng Tsai 1
109 2010 154 3 2010/07/22 CCL Shoda Itsuki 1
110 2010 161 1 2010/07/31 CCL Luther Hackman 1
111 2010 167 5 2010/08/05 TCS SHEN Yu Chieh 1
112 2010 178 6 2010/08/12 TNN WANG Ching Ming 3
113 2010 188 3 2010/08/19 HCU YEH Ting Jen 2
114 2010 212 12 2010/09/04 TYN Jerome Williams 2 Walk-off Homerun
115 2010 228 4 2010/09/16 PTG TU Yin Chieh 1
116 2010 232 5 2010/09/18 CCL LIN Ying Chieh 1
117 2010 232 8 2010/09/18 CCL CHANG Keng Hao 1
118 2010 240 7 2010/09/26 XZG Carlos Castillo 1
119 2011 20 6 2011/04/02 TNN WANG Ching Ming 1
120 2011 22 4 2011/04/03 CCL Daniel Reichert 1
121 2011 24 3 2011/04/05 TYN YEH Ting Jen 2
122 2011 24 5 2011/04/05 TYN YEH Ting Jen 1
123 2011 34 7 2011/04/12 TYN LI Chin Mu 1
124 2011 64 3 2011/05/04 TNN YEH Ting Jen 1
125 2011 67 1 2011/05/06 CCL WANG Ching Ming 2
126 2011 69 8 2011/05/07 TNN HSU Yu Wei 1
127 2011 152 9 2011/07/27 XZG LO Kuo Hua 3
128 2011 173 7 2011/08/11 TYN SHEN Yu Chieh 2
129 2011 190 6 2011/08/21 TYN Daniel Reichert 2
130 2011 197 9 2011/08/27 XZG LO Kuo Hua 4 Grand Slam
131 2011 202 7 2011/08/31 CCL WANG Ching Ming 1
132 2011 212 6 2011/09/07 TYN LI Wei Hua 1
133 2011 214 5 2011/09/08 TYN LIN Cheng Feng 1
134 2011 221 6 2011/09/13 TCS Orlando Roman 2
135 2011 223 8 2011/09/15 HCU Ricardo Gomez 1
136 2011 154 4 2011/09/27 XZG Orlando Roman 1
137 2012 4 4 2012/03/20 TCS LIN Ying Chieh 2
138 2012 61 1 2012/04/29 INT LIN Chi Wei 2
139 2012 70 3 2012/05/05 TYN LIN Chen Hua 2
140 2012 78 7 2012/05/11 HCU SHIH Hsiao Jung 1
141 2012 103 7 2012/05/31 CYC KUAN Ta Yuan 2
142 2012 116 4 2012/06/08 TYN Jim Magrane 2
143 2012 118 10 2012/06/09 TYN YEH Ting Jen 3 Walk-off Homerun
144 2012 57 5 2012/06/16 TCS WU Cheng Hsien 1
145 2012 84 5 2012/06/25 INT WU Cheng Hsien 2
146 2012 84 6 2012/06/25 INT SHEN Yu Chieh 2
147 2012 128 4 2012/07/04 TYN CHEN Yi Chen 2
148 2012 142 4 2012/07/13 TNN Jon Leicester 1
149 2012 151 5 2012/07/24 TYN Jim Magrane 1
150 2012 155 5 2012/07/27 TYN Yuya Kamada 1
151 2012 159 9 2012/07/29 TYN WANG Ching Ming 2
152 2012 168 8 2012/08/04 XZG LI Chu Kuan 1
153 2012 174 4 2012/08/09 TNN LI Chin Mu 2
154 2012 175 7 2012/08/10 TYN LO Cheng Lung 2
155 2012 186 7 2012/08/18 INT LO Cheng Lung 1
156 2012 200 7 2012/08/26 TYN KUAN Ta Yuan 2
157 2012 202 5 2012/08/29 TYN LIN Ying Chieh 2
158 2012 206 1 2012/08/31 TYN Yuya Kamada 3
159 2012 208 2 2012/09/01 TYN LIAO Wen Yang 2
160 2012 218 8 2012/09/08 TNN HUANG Chih Lung 4 Grand Slam
161 2013 50 8 2013/04/27 TYN CHEN Huan Yang 1
162 2013 55 3 2013/05/02 HCU TSENG Sung Wei 2
163 2013 64 1 2013/05/08 TYN LIN Chen Hua 1
164 2013 71 1 2013/05/12 TYN PAN Wei Lun 2
165 2013 41 6 2013/06/23 TYN LIN Yu Ching 2
166 2014 36 3 2014/04/17 XZG TSENG Sung Wei 2
167 2014 66 3 2014/05/08 TYN Armando Galarraga 4 Grand Slam
168 2014 99 6 2014/06/01 TYN HSIAO Yi Chieh 3
169 2014 103 4 2014/06/01 TYN Andrew Sisco 2
170 2014 77 6 2014/06/19 TYN LIN Yen Feng 2
171 2014 130 5 2014/07/10 INT HUANG Sheng Hsiung 3 Pinch Hitter Homerun
172 2014 165 8 2014/08/08 XZG HSIEH Jung Hao 1
173 2014 169 1 2014/08/10 TMU LIN Yu Ching 3
174 2014 174 1 2014/08/14 TYN Victor Garate 1
175 2014 174 6 2014/08/14 TYN Victor Garate 1
176 2014 225 6 2014/09/19 TYN 馬帝斯 1
177 2015 2 4 2015/03/22 TYN WANG Tzu An 1
178 2015 6 5 2015/03/26 CCL YANG Chien Fu 2
179 2015 16 8 2015/04/02 TYN HUANG Ching Wei 1
180 2015 30 1 2015/04/11 TNN LIAO Wen Yang 1
181 2015 32 8 2015/04/12 TNN PAN Wei Lun 1
182 2015 36 3 2015/04/16 INT WANG Tzu An 2
183 2015 38 4 2015/04/17 TYN CHIU Hao Chun 1
184 2015 46 5 2015/04/23 TYN Evan MacLane 2
185 2015 53 6 2015/04/28 PTG PAN Wei Lun 2
186 2015 70 2 2015/05/10 TYN TSAI Ming Chin 3
187 2015 72 5 2015/05/13 TNN CHIU Hao Chun 2
188 2015 80 4 2015/05/17 INT HSIEH Jung Hao 1
189 2015 86 8 2015/05/22 TYN WANG Ching Ming 3
190 2015 108 7 2015/06/06 CCL Mike LOREE 2
191 2015 42 1 2015/06/20 TYN PAN Wei Lun 2
192 2015 124 5 2015/07/04 TYN LO Kuo Hua 4 Grand Slam
193 2015 147 3 2015/07/21 TYN Mike LOREE 2
194 2015 175 2 2015/08/14 TYN NI Fu Te 1
195 2015 177 5 2015/08/15 TYN TSAI Ming Chin 1
196 2015 177 7 2015/08/15 TYN TSAI Ming Chin 2
197 2015 183 4 2015/08/20 XZG Bryan WOODALL 1
198 2015 196 1 2015/08/28 TYN Bryan WOODALL 1
199 2015 218 5 2015/09/12 TNN WANG Ching Ming 3
200 2015 218 6 2015/09/12 TNN CHEN Yun Wen 3
201 2015 218 8 2015/09/12 TNN CHIANG Cheng Feng 1
202 2015 220 9 2015/09/13 TNN FU Yu Kang 1
203 2015 222 1 2015/09/16 TYN Victor Garate 2
204 2015 222 3 2015/09/16 TYN Victor Garate 1
205 2015 239 4 2015/09/27 XZG WANG Tzu An 2
206 2015 170 7 2015/10/10 TMU CHANG Kai Lun 2
207 2015 179 3 2015/10/11 TYN TSAI Ming Chin 4 Grand Slam
208 2016 1 6 2016/03/19 TYN 索爾 2
209 2016 1 8 2016/03/19 TYN 索爾 1
210 2016 18 1 2016/04/01 INT CHIANG Chen Yen 2
211 2016 18 4 2016/04/01 INT CHIU Tzu Kai 2
212 2016 22 1 2016/04/03 INT LIAO Wen Yang 1
213 2016 24 3 2016/04/06 INT Mike LOREE 1
214 2016 26 9 2016/04/07 INT Hassan Pena 4 Grand Slam
215 2016 30 2 2016/04/09 XZG WANG I Cheng 1
216 2016 40 2 2016/04/16 TYN Greg Smith 3
217 2016 68 5 2016/05/07 XZG KUO Hen Hsiao 4 Grand Slam
218 2016 70 5 2016/05/08 XZG LIN Yueh Ping 3
219 2016 82 9 2016/05/17 DLU William R.Kelly 1
220 2016 96 2 2016/05/27 XZG Greg Smith 1
221 2016 102 3 2016/06/01 CCL Mike LOREE 1
222 2016 105 5 2016/06/03 HCU CHIANG Chen Yen 3
223 2016 114 3 2016/06/09 TYN Efrain Nieves 2
224 2016 32 8 2016/06/18 XZG Orlando Roman 2
225 2016 119 3 2016/06/23 XZG Scott Richmond 3
226 2016 109 3 2016/06/26 CCL Bruce Billings 1
227 2016 123 9 2016/07/02 INT NI Fu Te 1
228 2016 139 2 2016/07/14 CCL Scott Richmond 1
229 2016 146 4 2016/07/22 XZG Efrain Nieves 1
230 2016 146 7 2016/07/22 XZG HUNG Sheng Cin 2
231 2016 150 4 2016/07/24 XZG Mitchell R. Talbot 1
232 2016 154 4 2016/07/28 INT TSAI Ming Chin 1
233 2016 167 7 2016/08/06 XZG LIN Yi Hao 1
234 2016 193 3 2016/08/25 HCU Efrain Nieves 3
235 2016 197 3 2016/08/27 XZG LIN Cheng Hsien 3
236 2016 199 8 2016/08/28 XZG HUANG Sheng Hsiung 2
237 2016 231 5 2016/09/20 TYN Zack Segovia 1
238 2016 233 7 2016/09/22 TYN HUNG Sheng Cin 1
239 2016 191 2 2016/10/06 INT KUO Chun Chieh 1
240 2016 191 7 2016/10/06 INT Kacaw ‧ Kaniw 2
241 2016 135 3 2016/10/08 TNN Darin Downs 2
242 2017 1 4 2017/03/25 XZG HUANG Yi Chih 1
243 2017 5 4 2017/03/29 INT Scott Richmond 1
244 2017 5 7 2017/03/29 INT LO Hua Wei 1
245 2017 19 7 2017/04/07 XZG LAI Hung Cheng 3
246 2017 27 4 2017/04/14 INT Zack Segovia 1
247 2017 31 1 2017/04/16 INT WANG I Cheng 1
248 2017 36 2 2017/04/20 XZG LIN Tzu Wei 1
249 2017 41 7 2017/04/23 TYN Darin Downs 2
250 2017 107 2 2017/06/10 XZG CHEN Ming Hsuan 3
251 2017 109 10 2017/06/11 XZG NI Fu Te 1 Walk-off Homerun
252 2017 116 5 2017/06/16 TNN Alfredo Figaro 2
253 2017 139 5 2017/07/23 INT CHEN Ming Hsuan 3
254 2018 109 7 2018/06/10 INT HUANG Chun Yen 3
255 2018 168 5 2018/08/11 INT Bruce Kern 1
256 2018 173 8 2018/08/16 XZG LAI Hung Cheng 1 Pinch Hitter Homerun
257 2018 232 9 2018/09/26 XZG LIN Yi Hao 3 Pinch Hitter Homerun
258 2019 2 9 2019/03/24 TYN WANG Yao Lin 2 Pinch Hitter Homerun
259 2019 4 6 2019/03/26 INT Zeke Spruill 1
260 2019 19 7 2019/04/06 TYN HUNG Sheng Cin 2
261 2019 27 6 2019/04/12 TNN SHIH Tzu Chien 2
262 2019 37 3 2019/04/20 TMU SHIH Tzu Chien 1
263 2019 60 5 2019/05/05 INT WANG I Cheng 1
264 2019 68 3 2019/05/11 TYN Zeke Spruill 1
265 2019 108 9 2019/06/08 INT HUANG Tzu Peng 1 Pinch Hitter Homerun
266 2019 112 4 2019/06/12 TNN Ryan Verdugo 2
267 2019 112 6 2019/06/12 TNN CHIANG Cheng Feng 1
268 2019 115 9 2019/06/14 XZG JHANG Jyun Long 2
269 2019 128 5 2019/07/11 CCL LIN Tzu Wei 1
270 2019 128 6 2019/07/11 CCL CHIANG Cheng Feng 2
271 2019 134 5 2019/07/13 INT Radhames Liz 4 Grand Slam
272 2019 160 1 2019/08/04 TNN Josh Roenicke 2
273 2019 165 4 2019/08/11 TMU Bryan WOODALL 1
274 2019 165 8 2019/08/11 TMU LAI Hung Cheng 1
275 2019 171 4 2019/08/13 HLN Alec Asher 2
276 2019 186 2 2019/08/23 INT WANG I Cheng 3
277 2019 186 6 2019/08/23 INT WANG I Cheng 3
278 2019 188 5 2019/08/24 INT WENG Wei Chun 1
279 2019 195 2 2019/08/30 XZG Mike LOREE 1
280 2019 209 5 2019/09/08 INT PAN Wei Lun 2
281 2019 214 1 2019/09/12 INT HUNG Sheng Cin 3
282 2019 219 6 2019/09/15 TNN Josh Roenicke 1
283 2019 234 3 2019/09/26 INT PAN Wei Lun 1
284 2020 12 8 2020/04/19 INT HUANG Chun Yen 2
285 2020 1 2 2020/07/12 TYN WANG I Cheng 1
286 2020 222 9 2020/10/02 XZG LIN Yi Hao 2 Pinch Hitter Homerun
287 2021 148 3 2021/08/17 TYN Dillon Overton 2
288 2021 298 11 2021/11/20 INT FAN Po Chieh 1 Walk-off Homerun
289 2021 300 7 2021/11/21 INT TSENG Jen Ho 4 Grand Slam
290 2022 3 5 2022/04/03 TNN WANG Ching Ming 1
291 2022 5 5 2022/04/04 TNN CHIANG Chen Yen 1
292 2022 126 1 2022/06/17 TMU José DE PAULA 1
293 2022 111 5 2022/07/14 TYN Ryan BOLLINGER 2
294 2022 174 7 2022/07/28 CCL HSIEH Jung Hao 3
295 2022 175 3 2022/08/02 CCL Brock DYKXHOORN 4 Grand Slam
296 2022 177 1 2022/08/03 CCL CHIANG Chen Yen 2
297 2022 209 1 2022/08/21 TMU TSENG Jen Ho 2
298 2022 225 3 2022/08/31 TMU WENG Wei Chun 3
299 2022 268 4 2022/09/24 TNN PAN Wei Lun 2
300 2023 25 8 2023/04/16 TYN Bradin HAGENS 3 Pinch Hitter Homerun
301 2023 48 6 2023/04/29 TMU José DE PAULA 2
302 2023 225 8 2023/08/30 TYN CHU Cheng Yang 1
303 2023 240 7 2023/09/07 TYN CHEN Kuan Yu 4 Grand Slam
TOP