Guardians

Guardians
Jared Lansford4
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
185(CM) / 90(KG)
Born
1986/10/22
Debut
2015/03/21
Nationality
America
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2015 22 3 2015/04/05 TYN LIN Yi Chuan 3
2 2015 98 4 2015/05/30 TNN PAN Wu Hsiung 1
3 2015 126 4 2015/07/05 TYN WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) 1
4 2015 134 4 2015/07/11 CCL LIN Yi Chuan 1
5 2015 134 4 2015/07/11 CCL KAO Kuo Hui 1
6 2015 177 2 2015/08/15 TYN LIN Che Hsuan 4 Grand Slam
7 2015 177 2 2015/08/15 TYN KAO Kuo Hui 2
8 2015 196 7 2015/08/28 TYN CHANG Chih Hao 3 Pinch Hitter Homerun
9 2015 206 1 2015/09/04 TYN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 3
10 2015 206 6 2015/09/04 TYN TENG Chih Wei 1
11 2015 166 6 2015/10/02 INT HSU Chi Hung 2
12 2016 69 2 2016/05/07 TYN CHU Yu Hsien 1
13 2016 69 3 2016/05/07 TYN YU Te Lung 2
14 2016 74 2 2016/05/12 CCL CHENG Kai Wen 1
15 2016 83 6 2016/05/18 CCL LIN Hung Yu 2
16 2016 99 1 2016/05/29 HLN KAO Kuo Ching 3
17 2016 99 2 2016/05/29 HLN LIN Chih Hsiang 1
18 2016 108 1 2016/06/04 INT YANG Yao Hsun 1 Lead-off Homerun
19 2016 108 2 2016/06/04 INT CHAN Chih Yao 2
20 2016 115 1 2016/06/10 INT CHOU Szu Chi 2
21 2016 141 3 2016/07/19 TYN YANG Yao Hsun 2
22 2016 141 4 2016/07/19 TYN YANG Yao Hsun 2
23 2016 152 6 2016/07/27 INT HSU Chi Hung 1
24 2016 152 6 2016/07/27 INT CHIANG Chih Hsien 1
25 2016 163 3 2016/08/04 HCU WANG Po Jung 1
26 2016 182 6 2016/08/17 HCU HSU Chi Hung 1
27 2016 207 9 2016/09/03 XZG PAN Wu Hsiung 2
28 2016 230 3 2016/09/18 TYN WANG Po Jung 2
TOP