Rhinos

Rhinos
CHENG Chao Hang88
Position
Third-Base Man
B/T
R/R
HT/WT
179(CM) / 82(KG)
Born
1977/02/14
Debut
2000/03/12
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2000 102 1 2000/07/02 TCS WU Chun Yi 1
2 2000 180 2 2000/10/08 TCS HSIEH Chang Heng 2
3 2001 50 4 2001/05/03 TNN KAO Lung Wei 3
4 2001 69 8 2001/05/25 TCS CHEN Yang Kai 1
5 2001 166 4 2001/09/15 TNN WU Chun-Liang 2
6 2002 60 5 2002/05/12 TCS TSENG Yi Cheng 3
7 2002 65 4 2002/05/19 TCS Kohiyama Masahito 2
8 2002 65 7 2002/05/19 TCS Kohiyama Masahito 1
9 2002 117 2 2002/07/20 TCS WANG Ching Li 1
10 2002 117 4 2002/07/20 TCS WANG Ching Li 1
11 2002 173 2 2002/09/21 TCS Nakayama Hiroaki 1
12 2003 8 6 2003/03/08 TCS FENG Jo Hui 2
13 2003 25 6 2003/03/21 XZG Nakayama Hiroaki 1
14 2003 49 8 2003/04/06 TCS CHEN Yang Kai 1
15 2003 74 8 2003/04/24 HCU WANG Ching Li 1
16 2003 80 5 2003/04/27 TCS YOKOTA Hisanori 1
17 2003 87 7 2003/05/03 TNN SHEN Po Tsang 2
18 2003 138 6 2003/06/08 TNN PAN Wei Lun 2
19 2003 173 8 2003/07/06 TCS Maximo Rosa 3
20 2003 182 1 2003/07/16 TCS John Burgos 3
21 2003 193 2 2003/07/24 TCS YOKOTA Hisanori 1
22 2003 240 6 2003/08/24 HCU PAN Wei Lun 1
23 2003 254 5 2003/09/04 XZG Maximo Rosa 1
24 2004 1 6 2004/02/28 CCL Jonathan Hurst 3
25 2004 76 8 2004/04/23 HCU HSIEH Cheng Hsun 1
26 2004 140 3 2004/06/06 CCL Iriki Satoshi 1
27 2004 194 1 2004/07/22 TCS KAO Chien San 2
28 2004 241 6 2004/09/21 TCS Kleber Ojima 2
29 2004 259 5 2004/10/03 TCS WU Ssu Yu 2
30 2004 295 5 2004/10/29 XZG TSAI Shih Chin 1
31 2005 41 4 2005/04/10 CCL LIN Yueh Ping 2
32 2005 107 2 2005/05/28 TCS TU Chang Wei 2
33 2005 139 5 2005/06/19 TMU LIN En Yu 2
34 2005 1 7 2005/06/21 TCS Julio Manon 1
35 2006 50 2 2006/04/16 TMU KAO Chien San 2
36 2007 55 3 2007/04/18 TCS SU Che Yi 2
37 2007 84 1 2007/05/06 TCS TU Chang Wei 2
38 2007 98 9 2007/05/15 CCL HSU Yu Wei 1
39 2007 122 8 2007/05/29 TCS HUANG Chun Chung 1
40 2007 124 8 2007/05/30 TCS CHIANG Po Ching 2 Inside-the-Park Home Run
41 2007 220 5 2007/08/11 TMU YEH Yung Chieh 1
42 2007 227 4 2007/08/16 XZG Joey Dawley 1
43 2007 270 1 2007/09/09 XZG PAN Wei Lun 1
44 2007 281 7 2007/10/01 TCS LI Ming Chin 2
45 2008 129 3 2008/05/31 TMU LIAO Yu Cheng 1
46 2009 27 3 2009/04/17 TCS Ryokan Kobayashi 2
47 2009 48 9 2009/05/02 HLN Jermaine van Buren 2
48 2009 166 5 2009/08/13 DLU CHANG Chih Chiang 1
49 2012 127 1 2012/07/03 HCU CHENG Chi Hung 1
TOP