Brothers

Brothers
CHEN Chia Chu42
Position
Catcher
B/T
R/L
HT/WT
180(CM) / 81(KG)
Born
1989/04/07
Debut
2014/04/02
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2014 30 5 2014/04/12 TMU KAO Chien San 2
2 2014 165 6 2014/08/08 XZG Roydrick Merritt 2
3 2014 175 2 2014/08/15 XZG HSIAO Yi Chieh 1
4 2014 214 10 2014/09/11 CCL HSIAO Yi Chieh 1 Walk-off Homerun
5 2014 217 7 2014/09/13 TNN FU Yu Kang 1
6 2015 85 5 2015/05/22 HLN Mike LOREE 1
7 2015 129 4 2015/07/09 XZG Mike LOREE 1
8 2015 131 3 2015/07/10 INT Douglas Mathis 1
9 2015 150 6 2015/07/23 HLN CHIU Hao Chun 1
10 2015 153 7 2015/07/30 TYN CHEN Tzu Sheng 1
11 2015 217 4 2015/09/12 INT Gabriel Hernandez 1
12 2015 232 2 2015/09/23 CCL Gabriel Hernandez 1
13 2015 168 6 2015/10/04 INT HUNG Sheng Cin 1
14 2016 57 7 2016/04/29 HCU CHIU Hao Chun 2
15 2016 59 3 2016/04/30 XZG CHEN Yun Wen 1
16 2016 61 5 2016/05/01 XZG LIAO Wen Yang 1
17 2016 112 2 2016/06/08 TYN HUNG Sheng Cin 1
18 2016 180 9 2016/08/14 INT CHIANG Cheng Feng 2
19 2016 225 6 2016/09/16 XZG CHIANG Cheng Feng 1
20 2016 229 9 2016/09/18 XZG WANG Ching Ming 1
21 2016 133 7 2016/10/02 TNN CHEN Yu Hsuan 4 Grand Slam
22 2017 17 3 2017/04/06 TYN LIN Hua Ching 1
23 2017 219 8 2017/09/17 XZG LIN Po Yu 1
24 2020 46 2 2020/05/14 XZG CHEN Shih Peng 1
25 2020 157 7 2020/10/20 INT CHIANG Kuo Hao 1
26 2021 71 3 2021/04/24 INT Drew GAGNON 1
TOP