SINON

SINON
Wilton Veras25
Position
Third-Base Man
B/T
R/R
HT/WT
182(CM) / 95(KG)
Born
1977/01/19
Debut
2005/03/15
Nationality
Dominican Republic
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2005 16 4 2005/03/24 TNN Toshihide Narimoto 1
2 2005 27 6 2005/04/01 XZG CHANG Shih Kai 1
3 2005 56 5 2005/04/21 XZG Rafael Garcia 2
4 2005 73 4 2005/05/03 PTG Sin Nakagomi 2
5 2005 100 6 2005/05/22 CYI KUO Yung Chih 1
6 2005 142 5 2005/06/22 HCU HSU Yu Wei 1
7 2005 163 7 2005/07/09 TMU WANG Kuo Chin 1
8 2005 210 4 2005/08/14 XZG SHEN Yu Chieh 1
9 2008 122 2 2008/05/27 TCS LIN Chi Wei 1
10 2008 178 5 2008/07/02 XZG Jose Espinal 3
11 2008 178 7 2008/07/02 XZG Jose Espinal 1
12 2008 193 5 2008/07/11 XZG WANG Ching Li 3
13 2008 200 8 2008/07/16 XZG CHENG Yu Liang 3
14 2008 276 6 2008/09/24 TNN SHEN Po Tsang 1
15 2008 289 6 2008/10/02 XZG John Webb 1
16 2009 73 9 2009/05/21 XZG TSENG Chia Min 1
17 2009 103 7 2009/06/24 TCS HUANG Chin Chih 1
18 2009 142 5 2009/07/22 XZG WANG Ching Li 1
19 2009 145 2 2009/07/30 TCS Josh Miller 1
20 2009 168 4 2009/08/14 HCU Aaron Rakers 1
21 2009 175 5 2009/08/20 HCU Mike Smith 1
22 2009 227 8 2009/09/25 TNN PAN Chun Jung 2
23 2009 203 3 2009/10/08 TNN LI Wei Hua 2
24 2009 158 4 2009/10/11 TCS Mike Smith 3
25 2010 12 4 2010/03/28 HCU PAN Chun Jung 1
26 2010 77 7 2010/05/14 TCS PAN Chun Jung 3
TOP