Brothers

Brothers
CHIANG Chung Chen20
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
180(CM) / 98(KG)
Born
1990/03/10
Debut
2014/09/07
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2014 219 2 2014/09/14 TNN TANG Chao Ting 2
2 2015 11 7 2015/03/28 TMU LIN Chih Ping 2
3 2015 56 8 2015/04/30 INT KAO Kuo Hui 2
4 2015 116 7 2015/06/12 TYN KUO Yen Wen 2
5 2015 164 6 2015/08/06 XZG CHANG Tai Shan 2
6 2015 176 6 2015/08/14 XZG PAN Wu Hsiung 2
7 2015 215 9 2015/09/11 INT KAO Kuo Hui 4 Grand Slam
8 2015 215 9 2015/09/11 INT YANG Kuan Wei 1
9 2015 168 5 2015/10/04 INT WANG Po Jung 1
10 2016 42 7 2016/04/17 TYN LIN Hung Yu 2
11 2016 46 9 2016/04/22 INT KAO Kuo Hui 2
12 2016 164 8 2016/08/04 TNN CHENG Kai Wen 1
13 2016 164 8 2016/08/04 TNN KAO Kuo Ching 1
14 2016 174 8 2016/08/11 INT WANG Po Jung 3
15 2016 208 6 2016/09/03 TYN WANG Po Jung 2
16 2016 240 4 2016/09/25 INT LIN Che Hsuan 1
17 2016 213 4 2016/10/05 TNN LO Guo Long 2
18 2017 19 3 2017/04/07 XZG LIN Yi Chuan 2
19 2017 34 7 2017/04/19 XZG CHEN Chieh Hsien 1
20 2017 48 7 2017/04/28 TNN KUO Fu Lin 1
21 2017 67 8 2017/05/12 XZG LIN Wang Wei 2
22 2017 98 9 2017/06/24 TYN YANG Yao Hsun 1 Pinch Hitter Homerun
23 2017 160 6 2017/08/06 INT YANG Yao Hsun 1
24 2017 162 8 2017/08/09 DLU HU Chin Lung 2
25 2018 13 5 2018/04/01 INT LIN Li 2
26 2018 23 4 2018/04/08 TMU KUO Fu Lin 2
27 2018 43 8 2018/04/24 HLN TENG Chih Wei 2
28 2018 80 2 2018/05/20 TMU CHEN Chun Hsiu 1
29 2019 95 6 2019/05/31 INT LIN Tzu Chieh 1
30 2019 106 8 2019/06/07 INT LIN Hung Yu 1
31 2019 127 7 2019/07/09 CCL LO Guo Long 1
32 2019 148 5 2019/07/24 TYN YANG Yao Hsun 4 Grand Slam
33 2019 214 7 2019/09/12 INT CHUNG Cheng Yu 1
34 2019 226 5 2019/10/04 TYN CHU Yu Hsien 1
35 2023 1 8 2023/04/01 INT LIN Li 1
36 2023 274 8 2023/09/28 INT CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang) 1
37 2023 278 8 2023/09/30 INT CHEN Chen Wei 1
TOP