Guardians

Guardians
HUNG Sheng Cin79
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
183(CM) / 89(KG)
Born
1990/11/15
Debut
2014/09/11
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2015 25 5 2015/04/09 TYN LIN Wei Chu 4 Grand Slam
2 2015 76 4 2015/05/15 INT CHOU Szu Chi 3
3 2015 168 6 2015/10/04 INT CHEN Chia Chu 1
4 2016 21 6 2016/04/03 TYN KAO Kuo Hui 2
5 2016 67 5 2016/05/06 TYN KAO Kuo Lin 1
6 2016 112 2 2016/06/08 TYN CHIANG Chih Hsien 2
7 2016 112 2 2016/06/08 TYN CHEN Chia Chu 1
8 2016 146 7 2016/07/22 XZG LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 2
9 2016 155 6 2016/07/29 TYN CHIANG Chih Hsien 1
10 2016 166 7 2016/08/05 TNN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
11 2016 166 7 2016/08/05 TNN PAN Wu Hsiung 1
12 2016 175 1 2016/08/12 TYN LIN Yi Chuan 3
13 2016 175 3 2016/08/12 TYN LIN Yi Chuan 2
14 2016 212 10 2016/09/07 XZG LIN Che Hsuan 1 Walk-off Homerun
15 2016 226 12 2016/09/16 TYN CHANG Chien Ming 2
16 2016 233 7 2016/09/22 TYN LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
17 2016 239 5 2016/09/25 TNN HUANG En Tzu 2
18 2016 132 8 2016/09/29 INT LIN Che Hsuan 1
19 2017 160 10 2017/08/06 INT LIN Ming Chieh 1 Walk-off Homerun
20 2017 161 7 2017/08/08 TYN CHU Yuan Chin 4 Grand Slam
21 2018 36 7 2018/04/19 INT CHANG Chih Hao 1
22 2018 48 9 2018/04/27 TYN WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) 2
23 2018 127 9 2018/07/14 TYN CHANG Chih Hao 1
24 2018 134 7 2018/10/04 CCL PAN Wu Hsiung 1 Pinch Hitter Homerun
25 2019 19 7 2019/04/06 TYN LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 2
26 2019 100 6 2019/06/02 TYN HU Chin Lung 2
27 2019 100 7 2019/06/02 TYN LIN Che Hsuan 1
28 2019 42 9 2019/06/22 TYN CHIANG Chih Hsien 3
29 2019 142 4 2019/07/19 TYN HU Chin Lung 1
30 2019 142 4 2019/07/19 TYN LIN Yi Chuan 1
31 2019 170 4 2019/08/11 HLN KAO Kuo Ching 2
32 2019 179 2 2019/08/18 TYN CHANG Chih Hao 3
33 2019 214 1 2019/09/12 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 3
34 2020 72 7 2020/06/02 INT CHIANG Kun Yu 1
35 2020 72 7 2020/06/02 INT CHOU Szu Chi 1
36 2020 83 9 2020/06/10 TYN TENG Chih Wei 3 Pinch Hitter Homerun
37 2020 102 5 2020/06/23 TYN KAO Kuo Lin 2
38 2020 102 7 2020/06/23 TYN LIN Yi Chuan 1
39 2020 50 2 2020/07/18 XZG KAO Kuo Hui 2
40 2020 50 2 2020/07/18 XZG KAO Kuo Lin 1
41 2020 50 4 2020/07/18 XZG HSIN Yuan Hsu 1
42 2020 145 1 2020/08/09 INT CHANG Chih Hao 3
43 2020 145 3 2020/08/09 INT SU Wei Ta 1
44 2020 145 3 2020/08/09 INT CHANG Chih Hao 2
45 2020 177 3 2020/09/01 TYN KAO Kuo Hui 2
46 2020 185 9 2020/09/06 TYN KUO Fu Lin 2
47 2021 60 9 2021/04/17 TYN LIN Ming Chieh 2 Pinch Hitter Homerun
48 2021 154 8 2021/08/25 TYN Giljegiljaw.Kungkuan 1
TOP