DRAGONS

DRAGONS
LO Hua Wei68
Position
Pitcher
B/T
L/L
HT/WT
180(CM) / 74(KG)
Born
1990/12/01
Debut
2016/03/27
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2016 48 8 2016/04/23 INT CHIANG Chih Hsien 1
2 2016 60 5 2016/05/01 CCL YANG Yao Hsun 1
3 2016 143 6 2016/07/21 TYN CHEN Chin Feng 3 Pinch Hitter Homerun
4 2016 179 6 2016/08/14 TYN LIN Chih Ping 3
5 2016 223 5 2016/09/15 XZG CHOU Szu Chi 1
6 2016 186 11 2016/10/05 INT WANG Po Jung 2
7 2017 5 7 2017/03/29 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
8 2017 5 7 2017/03/29 INT CHEN Tzu Hao 1
9 2017 32 8 2017/04/16 XZG PAN Wu Hsiung 3
10 2017 53 7 2017/05/02 XZG CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 3
11 2017 223 9 2017/09/21 CCL WANG Po Jung 2
12 2019 50 6 2019/04/28 XZG Alex Liddi 3 Pinch Hitter Homerun
13 2019 53 7 2019/06/27 XZG CHEN Chun Hsiu 2
14 2021 26 6 2021/03/28 TMU KAO Kuo Lin 2
15 2021 93 7 2021/05/07 TMU YANG Chia Wei 1
16 2023 2 8 2023/04/02 INT CHEN Tzu Hao 2
17 2023 162 5 2023/07/24 XZG FAN Kuo Chen 2
18 2024 52 7 2024/04/23 TNN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 3
TOP