U-Lions

U-Lions
LIN Dai An31
Position
Catcher
B/T
R/R
HT/WT
175(CM) / 90(KG)
Born
1992/06/23
Debut
2015/09/10
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2016 95 6 2016/05/28 HLN Scott Richmond 2
2 2019 80 8 2019/05/19 TMU HUANG Tzu Peng 1
3 2019 97 2 2019/06/01 INT HUANG En Sih 1
4 2019 143 4 2019/07/20 INT LIAO Yi Chung 2
5 2019 196 4 2019/08/30 TYN WANG I Cheng 1
6 2020 40 5 2020/05/09 XZG CHIANG Kuo Hao 1
7 2020 94 4 2020/06/17 TNN WANG I Cheng 2
8 2020 107 8 2020/06/27 TYN CHANG Ming Hsiang 2
9 2020 156 7 2020/08/16 HLN LIN Chen Hua 1
10 2020 171 4 2020/08/28 TNN WANG I Cheng 3
11 2020 187 5 2020/09/08 TNN FAN Yu Yu 2
12 2020 195 2 2020/09/13 TNN Esmil Rogers 3
13 2020 217 5 2020/09/29 TNN KUAN Ta Yuan 1
14 2021 40 8 2021/04/06 XZG LIN Yi Hsiang 2
15 2021 77 7 2021/04/28 HLN LIAO Jen Lei 2
16 2021 281 6 2021/11/09 TNN CHU Cheng Yang 3
17 2022 148 2 2022/07/14 TNN CHEN Hung Wen 2
18 2023 75 7 2023/05/16 TYN SU Chun Chang 1
19 2023 245 2 2023/09/10 INT CHENG Hao Chun 1
TOP