U-Lions

U-Lions
CHEN Chieh Hsien24
Position
Center-Fielder
B/T
R/L
HT/WT
173(CM) / 73(KG)
Born
1994/01/07
Debut
2016/07/29
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2016 170 7 2016/08/07 TNN Orlando Roman 3
2 2016 217 3 2016/09/10 TNN HSIAO Yi Chieh 1
3 2017 34 7 2017/04/19 XZG CHIANG Chung Chen 1
4 2017 175 7 2017/08/18 CYC Zeke Spruill 2
5 2017 224 1 2017/09/21 XZG Orlando Roman 1 Lead-off Homerun
6 2018 51 2 2018/04/29 HLN CHEN Hung Wen 2
7 2018 53 8 2018/05/01 TNN LIN Po Yu 2
8 2018 58 5 2018/05/04 INT Zack Segovia 1
9 2018 81 2 2018/05/22 INT CHENG Kai Wen 1
10 2018 161 5 2018/08/07 INT CHOU Lei 1
11 2018 164 1 2018/08/09 INT YANG Jhih Long 1 Lead-off Homerun
12 2018 165 4 2018/08/10 XZG Bryan WOODALL 2
13 2018 221 6 2018/09/18 TNN TSAI Ming Chin 1
14 2019 8 3 2019/03/29 TNN Radhames Liz 1
15 2019 23 9 2019/04/09 TYN CHEN Yu Hsun 4 Grand Slam
16 2020 29 6 2020/05/01 TNN FAN Yu Yu 3
17 2020 95 8 2020/06/18 TNN SU Chun Chang 1
18 2020 99 8 2020/06/20 XZG YU Ting Wei 1
19 2021 101 3 2021/05/12 TNN CHEN Hu 1
20 2021 123 3 2021/07/20 TYN Deck McGuire 1
21 2021 163 8 2021/08/31 TYN HUANG Wei Cheng 2
22 2022 3 7 2022/04/03 TNN LIN Tzu Yu 1
23 2022 108 10 2022/06/05 TMU LU Wei Cheng 2
24 2022 127 3 2022/06/17 XZG YU Ting Wei 1
25 2022 1 5 2022/07/10 INT Teddy STANKIEWICZ 2
26 2022 183 7 2022/08/06 TNN MAKITA Kazuhisa 3
27 2022 162 1 2022/10/19 TNN HUANG Tzu Peng 2
28 2023 8 3 2023/04/05 CCL KUO Yu Cheng 2
29 2023 32 11 2023/04/20 INT HSU Chi Ling 2
30 2023 85 2 2023/05/21 HLN Drew GAGNON 2
31 2023 201 7 2023/08/16 TMU KUO Yu Cheng 2
32 2024 155 6 2024/06/13 CCL WU Bo Wei 1
TOP