Monkeys

Monkeys
HUANG Tzu Peng69
Position
Pitcher
B/T
R/L
HT/WT
183(CM) / 80(KG)
Born
1994/03/19
Debut
2018/05/09
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2018 84 4 2018/05/24 XZG SHEN Hao Wei 1
2 2018 84 4 2018/05/24 XZG CHANG Cheng Wei 1
3 2018 158 8 2018/08/04 TNN KUO Fu Lin 1
4 2019 80 8 2019/05/19 TMU LIN Dai An 1
5 2019 98 9 2019/06/01 TYN HU Chin Lung 1
6 2019 108 9 2019/06/08 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1 Pinch Hitter Homerun
7 2019 64 9 2019/06/18 TYN CHU Yuan Chin 2
8 2020 64 8 2020/05/27 XZG FAN Kuo Chen 2
9 2020 70 7 2020/05/31 TNN SU Chih Chieh 1
10 2020 105 7 2020/06/26 TYN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
11 2020 211 8 2020/09/25 TYN CHANG Chih Hao 2
12 2021 5 4 2021/03/17 TNN SU Chih Chieh 1
13 2021 35 3 2021/04/03 TYN SU Wei Ta 2
14 2021 119 6 2021/07/17 TYN Rosell Herrera 1
15 2021 180 6 2021/09/09 TNN LIN An Ko 1
16 2021 214 6 2021/09/29 XZG LIN Yi Chuan 1
17 2021 260 5 2021/10/26 XZG LIN Yi Chuan 1
18 2021 260 7 2021/10/26 XZG YU Sen Shiu 1
19 2021 270 6 2021/11/02 TYN WU Chieh Jui 2
20 2022 6 6 2022/04/05 TYN CHEN Tzu Hao 1
21 2022 39 3 2022/04/26 TYN YU Sen Shiu 1
22 2022 179 2 2022/08/04 CCL LIN Tzu Hao 1
23 2022 264 3 2022/09/22 TYN YUEH Cheng Hua 3
24 2022 264 4 2022/09/22 TYN CHEN Tzu Hao 1
25 2022 282 3 2022/10/04 TYN Giljegiljaw.Kungkuan 2
26 2022 162 1 2022/10/19 TNN CHEN Chieh Hsien 2
27 2022 162 1 2022/10/19 TNN LIN An Ko 1
28 2023 23 4 2023/04/15 TYN KUO Tian Shin 1
29 2023 60 6 2023/05/06 TYN Giljegiljaw.Kungkuan 3
30 2023 60 6 2023/05/06 TYN LIU Ji Hong 2
31 2023 86 4 2023/05/21 TYN FAN Kuo Chen 1
32 2023 120 5 2023/06/11 INT CHANG Chih Hao 1
33 2023 120 5 2023/06/11 INT CHEN Tzu Hao 1
34 2023 133 3 2023/06/20 TNN SU Chih Chieh 1
35 2023 185 4 2023/08/06 TMU LI Kai Wei 1
36 2023 176 8 2023/08/14 XZG CHANG Chin Te 1
37 2023 214 3 2023/08/23 TNN LIN Yi Chuan 2
38 2023 257 8 2023/09/17 TYN CHEN Wun Jie 1
39 2023 280 1 2023/10/01 TNN CHIU Chih Cheng 1 Lead-off Homerun
40 2024 28 2 2024/04/12 XZG KAO Kuo Lin 1
TOP