WHALES

WHALES
CHEN Wen Pin52
Position
Left-Fielder
B/T
R/R
HT/WT
188(CM) / 100(KG)
Born
1973/10/05
Debut
1996/03/22
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 1996 78 8 1996/05/11 TNN LAI Yu Liang 1 Pinch Hitter Homerun
2 1996 119 7 1996/06/09 KLD Chris Nyguard 2 Pinch Hitter Homerun
3 1996 269 5 1996/09/29 TNN Donald August 1
4 1997 33 7 1997/03/29 TCS Mark Kiefer 1
5 1997 100 2 1997/05/07 TNN Mariano Santos 2
6 1997 121 8 1997/05/20 HCU Joseph Slusaraki 1
7 1997 154 2 1997/06/07 TPE Omar Bencomo 1
8 1997 127 1 1997/06/16 TCS WU Chun-Liang 3
9 1997 179 5 1997/07/28 TPE WU Shih Hsien 1
10 1997 317 9 1997/09/25 TPE Michael Garcia 1
11 1998 28 7 1998/03/14 XZG Michael Garcia 1
12 1998 71 3 1998/04/17 TCS Todd Renving 1
13 1998 143 9 1998/06/12 XZG KAO Chien San 2
14 1998 163 4 1998/06/27 TNN Rafael Montalvo 3
15 1998 200 7 1998/07/29 TCS WENG Feng Yu 2
16 1998 219 5 1998/08/13 TCS Engene Caruso 3
17 1998 236 2 1998/08/26 TPE Otis Green 1
18 1998 285 7 1998/10/03 TNN Donald Lemon 1
19 1999 28 7 1999/04/03 TCS Julio Perez 2
20 1999 97 3 1999/05/22 TPE WU Chun Yi 2
21 1999 109 7 1999/05/30 TCS Joselite Cano 1
22 1999 119 5 1999/06/06 TCS Juilo Valera 2
23 1999 193 6 1999/07/28 XZG TAI Lung Shui 1
24 1999 206 2 1999/08/06 TCS Felix Antonio 2
25 1999 227 2 1999/08/22 HCU WU Chun Yi 1
26 1999 228 2 1999/08/30 TCS LI Chao Huang 1
27 1999 241 2 1999/09/02 TCS Juan Alvarez 1
28 1999 273 7 1999/10/06 CYC Donald Lemon 1
29 1999 281 6 1999/10/12 XZG WENG Feng Yu 4 Grand Slam
30 2000 7 8 2000/03/16 TCS Yano Masayuki 1
31 2000 34 1 2000/04/15 TCS HSIEH Chang Heng 1
32 2000 36 2 2000/04/16 TCS WU Chun-Liang 2
33 2000 38 5 2000/04/21 TPE HSIAO Jen Wen 2
34 2000 57 7 2000/05/13 CYC Udo Katsuya 1
35 2000 73 4 2000/06/01 TPE Ryu Hanekawa 1
36 2000 117 4 2000/07/22 TCS Gabriel Ozura 1
37 2000 153 7 2000/09/09 TCS LIU Yu Chan 1
38 2000 166 9 2000/09/23 TCS LIU Yi Chuan 1
39 2000 168 6 2000/09/24 TCS WANG Ching Li 2
40 2000 178 7 2000/10/07 TCS LI Chao Huang 1
41 2001 81 7 2001/06/08 TCS Osvaldo Martinez 1
42 2001 148 1 2001/08/25 TCS KUO Yung Chih 1
43 2001 171 5 2001/09/21 TNN WU Chun-Liang 2
44 2001 171 7 2001/09/21 TNN WU Chun-Liang 2
45 2001 167 3 2001/09/29 HCU WU Chun Yi 1
46 2002 6 7 2002/03/10 TCS KUO Yung Chih 1
47 2002 42 2 2002/04/21 TCS HO Chi Hsien 1
48 2002 43 1 2002/04/24 TNN Lino Rivera 3
49 2002 43 7 2002/04/24 TNN Lino Rivera 2
50 2002 45 7 2002/04/26 TNN John Burgos 1
51 2002 55 8 2002/05/08 KLD WU Chun Yi 1
52 2002 57 2 2002/05/10 XZG Jonathan Hurst 1
53 2002 58 4 2002/05/11 TMU WANG Ching Li 2
54 2002 62 4 2002/05/17 TCS Osvaldo Martinez 1
55 2002 62 9 2002/05/17 TCS KUO Yung Chih 1
56 2002 63 9 2002/05/18 TCS Maeda Katsuhiro 1
57 2002 74 3 2002/05/30 CYC Osvaldo Martinez 2
58 2002 79 6 2002/06/05 TNN Joe Davenport 1
59 2002 90 1 2002/06/16 XZG LIU Wen Mao 1 Lead-off Homerun
60 2002 101 4 2002/06/29 TCS LO Jen Cheng 4 Grand Slam
61 2002 120 5 2002/07/21 HLN SHEN Po Tsang 2
62 2002 125 8 2002/07/28 KLD LI Chao Huang 2
63 2002 128 7 2002/08/01 KLD Jonathan Hurst 1
64 2002 132 2 2002/08/05 KLD Sin Nakagomi 2
65 2002 154 4 2002/08/31 TNN John Burgos 2
66 2002 156 6 2002/09/01 TNN LI Chao Huang 2
67 2002 161 6 2002/09/07 CYC Israel Lomeli 1
68 2002 162 2 2002/09/09 CYC John Burgos 1
69 2002 170 8 2002/09/19 TCS YANG Jen Ming 2
70 2002 173 1 2002/09/21 TCS HO Chi Hsien 1
71 2002 175 4 2002/09/25 CYC TAI Lung Shui 2
72 2004 25 7 2004/03/19 XZG Jeffery Louis Andra 1
73 2004 104 2 2004/05/13 TCS KUO Yung Chih 2
74 2004 135 6 2004/06/04 TCS Sin Nakagomi 2 Pinch Hitter Homerun
75 2004 156 6 2004/06/23 CCL HSU Wen Hsiung 2
76 2004 213 5 2004/09/02 CYC TAI Lung Shui 3 Pinch Hitter Homerun
77 2004 219 7 2004/09/05 CYC WU Ssu Yu 1
78 2004 264 9 2004/10/07 CCL Cory Bailey 2 Pinch Hitter Homerun
79 2005 4 9 2005/03/16 HCU Yamazaki Tomokazu 1
80 2005 9 8 2005/03/19 XZG TIEN Chia An 2
81 2005 107 7 2005/05/28 TCS TSAI Chung Nan 2
82 2005 114 4 2005/06/02 XZG Elvin Nina 3
83 2005 171 8 2005/07/15 CCL HSU Chih Hua 2
84 2006 53 6 2006/04/19 TNN Tinothy Kester 2
TOP