U-Lions

U-Lions
Tilson Brito20
Position
Third-Base Man
B/T
R/R
HT/WT
183(CM) / 90(KG)
Born
1972/05/28
Debut
2006/08/17
Nationality
Dominican Republic
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2006 236 1 2006/08/22 TNN Alfredo Gonzalez 2
2 2006 258 5 2006/09/03 TMU Eddy Candelario 1
3 2006 258 8 2006/09/03 TMU WANG Ching Li 1
4 2006 274 5 2006/09/13 TNN Anthony Fiore 1
5 2006 278 2 2006/09/16 TNN YEH Yung Chieh 2
6 2006 280 5 2006/09/17 TNN WU Pao Hsien 2
7 2006 266 2 2006/09/18 TNN Derrick Van Dusen 1
8 2006 285 9 2006/09/21 XZG TU Chang Wei 2
9 2006 293 7 2006/09/27 XZG CHANG Hsien Chih 2
10 2007 3 8 2007/03/18 CCL Horacio Estrada 2
11 2007 10 6 2007/03/23 TNN TU Chang Wei 1
12 2007 26 5 2007/04/01 TMU CHEN Chia Hung 1
13 2007 81 7 2007/05/04 XZG CHANG Hsien Chih 2
14 2007 93 5 2007/05/11 TNN Gary Rath 1
15 2007 97 8 2007/05/13 CCL CHUANG Wei Chuan 1
16 2007 115 1 2007/05/24 CCL HSU Wen Hsiung 1
17 2007 115 6 2007/05/24 CCL HSU Chih Chang 2
18 2007 126 3 2007/05/31 TNN Lorenzo Barcelo 3
19 2007 126 8 2007/05/31 TNN Lorenzo Barcelo 2
20 2007 127 4 2007/06/01 TNN TSENG Meng Cheng 1
21 2007 134 3 2007/06/06 CCL HSU Wen Hsiung 2
22 2007 138 4 2007/06/09 TNN YANG Chi Chia 3
23 2007 150 3 2007/06/17 HLN TU Yin Chieh 1
24 2007 16 1 2007/06/19 XZG LIU Chun Nan 2
25 2007 111 3 2007/06/22 TCS YU Wen Pin 1
26 2007 154 1 2007/06/30 TNN NI Fu Te 2
27 2007 156 1 2007/07/01 TNN Lorenzo Barcelo 2
28 2007 157 4 2007/07/03 CCL Randy Leek 2
29 2007 159 5 2007/07/04 CCL HSU Yu Wei 2
30 2007 161 9 2007/07/05 XZG Kevin Tolar 1
31 2007 163 4 2007/07/06 HCU NI Fu Te 1
32 2007 169 3 2007/07/10 TNN Jeremy Hill 3
33 2007 179 3 2007/07/15 TMU YEH Yung Chieh 3
34 2007 186 4 2007/07/19 TNN YEH Ting Jen 1
35 2007 200 1 2007/07/31 XZG Lorenzo Barcelo 1
36 2007 206 6 2007/08/03 HCU Kurita Yusuke 3
37 2007 240 8 2007/08/23 CCL HSU Chih Hua 2
38 2007 273 3 2007/09/12 TNN Andrew Lorraine 2
39 2007 285 6 2007/09/20 TNN YEH Ting Jen 1
40 2007 286 1 2007/09/21 TNN WU Pao Hsien 1
41 2007 230 4 2007/10/05 TNN LIN Ching Min 3
42 2007 232 7 2007/10/08 TNN HSU Chih Hua 2
43 2008 29 1 2008/04/02 XZG CHANG Hsien Chih 1
44 2008 47 6 2008/04/13 TNN CHEN Chien Fu 1
45 2008 51 4 2008/04/16 TNN WANG Kuo Chin 1
46 2008 68 3 2008/04/25 TNN Keith Ramsey 1
47 2008 70 7 2008/04/26 CCL YEH Ting Jen 1
48 2008 89 3 2008/05/08 TNN SU Che Yi 3
49 2008 103 4 2008/05/16 XZG CHEN Chia Hung 1
50 2008 116 1 2008/05/23 XZG TU Chang Wei 2
51 2008 111 6 2008/05/26 TCS Jose Espinal 1
52 2008 123 5 2008/05/28 TNN HSU Wen Hsiung 3
53 2008 154 4 2008/06/18 TCS Ryokan Kobayashi 2
54 2008 154 9 2008/06/18 TCS HUANG Jung Yi 1
55 2008 164 5 2008/06/24 CCL Mike Johnson 2
56 2008 183 5 2008/07/05 TMU Cory Bailey 1
57 2008 210 5 2008/07/26 TMU TSAI Ming Chin 3
58 2008 210 7 2008/07/26 TMU TU Yin Chieh 2
59 2008 224 1 2008/08/03 XZG CHANG Chih Chia 4 Grand Slam
60 2008 235 9 2008/08/31 TMU YEH Yung Chieh 1
61 2008 247 2 2008/09/07 TNN CHIANG Po Ching 1
62 2008 272 8 2008/09/21 TCS YU Wen Pin 4 Grand Slam
63 2008 278 3 2008/09/25 TNN Nerio Rodriguez 1
64 2008 281 3 2008/09/27 TNN YU Wen Pin 2
65 2008 296 2 2008/10/05 TMU CHIANG Po Ching 1
66 2008 300 8 2008/10/08 TCS KUO Yung Chih 1
TOP