Guardians

Guardians
CHEN Huan Yang42
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
176(CM) / 80(KG)
Born
1985/11/21
Debut
2011/03/19
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2011 3 5 2011/03/20 INT CHUNG Cheng Yu 2
2 2011 35 4 2011/04/13 TCS CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 2
3 2011 112 1 2011/06/07 TCS CHUNG Cheng Yu 1 Lead-off Homerun
4 2011 112 6 2011/06/07 TCS LIN Hung Yu 2
5 2011 133 7 2011/07/09 INT PENG Cheng Min 2
6 2011 173 2 2011/08/11 TYN LIN Hung Yu 1
7 2012 81 6 2012/05/13 INT TENG Chih Wei 2
8 2012 143 7 2012/07/14 INT PENG Cheng Min 2
9 2012 149 4 2012/07/19 XZG LIN Chih Ping 1
10 2012 188 8 2012/08/18 INT YU Te Lung 4 Grand Slam
11 2012 190 8 2012/08/19 INT KUO Yen Wen 1
12 2013 50 8 2013/04/27 TYN LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
13 2014 51 6 2014/04/27 TMU Kanas 3 Pinch Hitter Homerun
14 2015 51 5 2015/04/26 TNN CHEN Chun Hui 2
15 2015 179 8 2015/10/11 TYN LIN Chih Ping 4 Grand Slam
16 2016 39 9 2016/04/16 CCL CHENG Kai Wen 1
17 2016 39 9 2016/04/16 CCL CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
18 2016 53 5 2016/04/27 DLU CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 3
19 2016 106 6 2016/06/03 INT LIN Hung Yu 1
20 2016 106 6 2016/06/03 INT LIN Chen Fei 1
21 2016 106 6 2016/06/03 INT CHEN Chin Feng 1
22 2017 45 9 2017/06/20 XZG CHAN Tzu Hsien 1
TOP