TSG Hawks

TSG Hawks
LAI Hung Cheng48
Position
Pitcher
B/T
L/L
HT/WT
180(CM) / 77(KG)
Born
1988/04/26
Debut
2012/03/20
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2012 167 1 2012/08/04 TMU PAN Wu Hsiung 1
2 2012 167 6 2012/08/04 TMU LIU Fu Hao 1
3 2012 194 4 2012/08/23 XZG CHEN Chiang Ho 3
4 2012 154 5 2012/09/25 TNN TENG Chih Wei 2
5 2013 38 6 2013/04/19 XZG CHANG Tai Shan 1
6 2013 68 4 2013/05/12 HLN PENG Cheng Min 1
7 2013 68 6 2013/05/12 HLN PENG Cheng Min 1
8 2013 100 2 2013/06/02 CCL LIU Yu Chen 2
9 2013 100 4 2013/06/02 CCL TENG Chih Wei 1
10 2013 70 1 2013/06/22 INT CHOU Szu Chi 2
11 2013 200 4 2013/10/13 TYN Sandy Madera 2
12 2014 210 1 2014/09/07 CCL LIN Chih Ping 1
13 2015 66 6 2015/05/08 TYN LIN Hung Yu 2
14 2015 165 7 2015/10/02 CCL KUO Fu Lin 2
15 2016 2 9 2016/04/04 TYN CHEN Chun Hsiu 1
16 2016 2 9 2016/04/04 TYN LIN Hung Yu 1
17 2016 50 6 2016/04/24 INT SU Wei Ta 1
18 2016 60 9 2016/05/01 CCL WANG Po Jung 3
19 2016 83 8 2016/05/18 CCL YU Te Lung 3
20 2016 97 8 2016/05/28 HLN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
21 2016 35 9 2016/06/16 CCL HSU Chi Hung 1
22 2016 35 9 2016/06/16 CCL PENG Cheng Min 1
23 2016 173 7 2016/08/11 XZG SU Chih Chieh 3
24 2016 175 8 2016/08/12 TYN CHU Yu Hsien 4 Pinch Hitter Homerun、Grand Slam
25 2016 209 9 2016/09/04 XZG LIU Fu Hao 1
26 2016 232 8 2016/09/21 INT LIU Fu Hao 1
27 2016 137 8 2016/09/30 INT CHANG Chih Hao 1
28 2016 188 8 2016/10/08 DLU LIN Chen Fei 2
29 2017 19 7 2017/04/07 XZG LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 3
30 2017 32 10 2017/04/16 XZG CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
31 2017 42 7 2017/04/23 CCL YANG Chia Wei 1 Pinch Hitter Homerun
32 2017 79 6 2017/05/20 TYN LIN Chen Fei 1
33 2017 45 9 2017/06/20 XZG TSENG Tao Jung(Pisaw.Kunyu) 4 Grand Slam
34 2018 167 7 2018/08/11 XZG TENG Chih Wei 1
35 2018 167 7 2018/08/11 XZG KAO Kuo Ching 1
36 2018 173 8 2018/08/16 XZG LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1 Pinch Hitter Homerun
37 2018 211 8 2018/09/11 XZG KUO Yen Wen 3
38 2018 228 8 2018/09/22 TYN CHU Yu Hsien 2
39 2019 22 8 2019/04/07 XZG CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
40 2019 50 9 2019/04/28 XZG CHAN Tzu Hsien 1
41 2019 73 7 2019/05/15 TYN CHU Yu Hsien 1
42 2019 42 6 2019/06/22 TYN CHU Yu Hsien 1
43 2019 42 6 2019/06/22 TYN LIN Li 1
44 2019 129 8 2019/07/10 XZG LIN Chen Fei 2
45 2019 165 8 2019/08/11 TMU LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
46 2020 58 8 2020/07/11 INT CHEN Tzu Hao 3
47 2020 65 8 2020/07/14 XZG LIN Chen Fei 3
48 2020 216 9 2020/09/27 TNN CHEN Chung Ting 3
49 2020 224 9 2020/10/03 XZG CHOU Szu Chi 1
50 2021 65 8 2021/04/21 INT HSU Chi Hung 1
51 2021 91 7 2021/05/06 TYN CHANG Chih Hao 4 Grand Slam
52 2021 181 7 2021/09/10 TNN SU Chih Chieh 2
53 2021 231 7 2021/10/09 TYN TSENG Tao Jung(Pisaw.Kunyu) 3
54 2021 296 4 2021/11/19 INT KAO Yu Chieh 2
55 2022 10 10 2022/04/08 CCL HU Chin Lung 1
56 2022 241 7 2022/09/09 HLN TUNG Ping Hsuan 1
TOP