TSG Hawks

TSG Hawks
WANG I Cheng 32
Position
Pitcher
B/T
L/L
HT/WT
190(CM) / 84(KG)
Born
1985/10/09
Debut
2013/07/21
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2014 61 4 2014/05/03 TNN TENG Chih Wei 2
2 2014 109 5 2014/06/07 TNN KUO Chun Yu 1
3 2014 157 2 2014/08/02 CCL YANG Kuan Wei 2
4 2014 178 1 2014/08/16 TYN PAN Wu Hsiung 1
5 2014 218 1 2014/09/13 TYN KAO Kuo Hui 2
6 2014 227 6 2014/09/20 TYN CHANG Tai Shan 1
7 2014 229 6 2014/10/05 TYN CHANG Tai Shan 3
8 2015 2 1 2015/03/22 TYN Jaime Pedroza 1 Lead-off Homerun
9 2015 18 3 2015/04/03 TYN KAO Kuo Hui 2
10 2015 25 4 2015/04/09 TYN CHANG Chih Hao 2
11 2015 38 7 2015/04/17 TYN TANG Chao Ting 1
12 2015 66 6 2015/05/08 TYN YANG Kuan Wei 4 Grand Slam
13 2015 76 4 2015/05/15 INT Jaime Pedroza 4 Pinch Hitter Homerun、Grand Slam
14 2015 108 6 2015/06/06 CCL KAO Kuo Hui 1
15 2015 120 1 2015/06/14 TYN WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) 1 Lead-off Homerun
16 2015 136 1 2015/07/12 CCL KAO Kuo Hui 1
17 2015 136 5 2015/07/12 CCL CHEN Kai Lun 1
18 2015 146 3 2015/07/19 TMU LIU Fu Hao 1
19 2015 146 4 2015/07/19 TMU CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 3
20 2015 157 4 2015/08/01 TYN LIU Fu Hao 3
21 2015 220 5 2015/09/13 TNN LIU Fu Hao 1
22 2015 228 1 2015/09/19 TYN LIN Yi Chuan 4 Grand Slam
23 2015 228 3 2015/09/19 TYN LIN Yu Ying 3
24 2016 21 2 2016/04/03 TYN LIN Wei Ting 2
25 2016 21 5 2016/04/03 TYN HU Chin Lung 1
26 2016 21 6 2016/04/03 TYN HU Chin Lung 3
27 2016 30 2 2016/04/09 XZG LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
28 2016 69 1 2016/05/07 TYN LIN Che Hsuan 1
29 2016 77 3 2016/05/13 TNN KAO Kuo Ching 1
30 2016 118 6 2016/06/11 TYN MAI Chia Yi 3
31 2016 36 2 2016/06/17 HCU CHENG Kai Wen 1
32 2016 155 3 2016/07/29 TYN HSU Chi Hung 1
33 2016 155 4 2016/07/29 TYN HSU Chi Hung 3
34 2016 166 5 2016/08/05 TNN PAN Wu Hsiung 2
35 2016 174 2 2016/08/11 INT PENG Cheng Min 2
36 2016 198 4 2016/08/27 TYN KUO Chun Wei 1
37 2016 230 3 2016/09/18 TYN KAO Kuo Hui 2
38 2016 230 3 2016/09/18 TYN LIN Che Hsuan 3
39 2016 230 6 2016/09/18 TYN LIN Che Hsuan 3
40 2016 237 1 2016/09/24 TNN SU Chih Chieh 1
41 2016 237 4 2016/09/24 TNN SU Chih Chieh 1
42 2016 222 5 2016/10/01 TYN SU Chih Chieh 1
43 2017 22 3 2017/04/09 CCL KUO Fu Lin 3
44 2017 31 1 2017/04/16 INT CHANG Chih Hao 2
45 2017 31 1 2017/04/16 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
46 2017 31 1 2017/04/16 INT CHOU Szu Chi 1
47 2017 81 6 2017/05/21 TYN KAO Kuo Lin 1
48 2017 108 1 2017/06/10 TYN SU Chih Chieh 1
49 2017 100 7 2017/06/25 TYN TSENG Tao Jung(Pisaw.Kunyu) 3
50 2017 138 5 2017/07/22 TYN SU Chih Chieh 1
51 2017 163 1 2017/08/10 TYN SU Chih Chieh 2
52 2017 184 2 2017/08/24 TYN TSAI Yu Ta 3
53 2017 194 2 2017/08/31 INT CHEN Tzu Hong 2
54 2017 194 4 2017/08/31 INT CHANG Chih Hao 1
55 2017 214 4 2017/09/14 TYN PAN Wu Hsiung 1
56 2017 236 2 2017/09/29 TYN FAN Kuo Chen 1
57 2017 236 3 2017/09/29 TYN FANG Ko Wei 1
58 2018 76 6 2018/05/18 TMU WANG Chun Chieh 1
59 2018 127 3 2018/07/14 TYN CHAN Tzu Hsien 2
60 2018 150 3 2018/07/29 TYN WU Chieh Jui 2
61 2018 150 5 2018/07/29 TYN KUO Fu Lin 3
62 2018 230 1 2018/09/23 TYN HU Chin Lung 1
63 2018 180 4 2018/10/07 TYN FAN Kuo Chen 3
64 2019 5 6 2019/03/27 INT CHAN Tzu Hsien 1
65 2019 15 5 2019/04/04 TYN WANG Cheng Tang 1
66 2019 24 5 2019/04/10 TYN CHIANG Liang Wei 1
67 2019 36 3 2019/04/18 TNN CHEN Chung Yu 2
68 2019 47 5 2019/04/26 TYN PAN Wu Hsiung 1
69 2019 60 1 2019/05/05 INT CHAN Tzu Hsien 1
70 2019 60 5 2019/05/05 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
71 2019 73 2 2019/05/15 TYN LIN Yi Chuan 1
72 2019 96 4 2019/05/31 TYN LIN Che Hsuan 1
73 2019 96 4 2019/05/31 TYN WANG Cheng Tang 2
74 2019 120 3 2019/06/16 TYN SU Chih Chieh 1
75 2019 120 3 2019/06/16 TYN CHEN Chung Yu 1
76 2019 42 1 2019/06/22 TYN LIN Che Hsuan 1 Lead-off Homerun
77 2019 113 1 2019/06/28 XZG HU Chin Lung 2
78 2019 136 1 2019/07/14 INT WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) 1
79 2019 136 7 2019/07/14 INT WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) 2
80 2019 157 4 2019/08/03 XZG LIN Yi Chuan 2
81 2019 186 2 2019/08/23 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 3
82 2019 186 6 2019/08/23 INT LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 3
83 2019 196 1 2019/08/30 TYN CHENG Kai Wen 3
84 2019 196 4 2019/08/30 TYN LIN Dai An 1
85 2019 196 4 2019/08/30 TYN SU Chih Chieh 2
86 2020 7 1 2020/04/16 TYN SU Chih Chieh 1
87 2020 7 3 2020/04/16 TYN YANG Chia Wei 1
88 2020 30 1 2020/05/02 TYN CHANG Chih Hao 2
89 2020 68 5 2020/05/30 TNN LIN Tzu Chieh 2
90 2020 79 1 2020/06/06 TYN KAO Kuo Hui 2
91 2020 94 4 2020/06/17 TNN LIN Dai An 2
92 2020 1 2 2020/07/12 TYN LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
93 2020 1 2 2020/07/12 TYN KAO Yu Chieh 2
94 2020 128 1 2020/07/29 TYN CHANG Chih Hao 2
95 2020 128 6 2020/07/29 TYN SU Wei Ta 1
96 2020 162 4 2020/08/21 TYN KAO Kuo Hui 1
97 2020 171 4 2020/08/28 TNN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 2
98 2020 171 4 2020/08/28 TNN LIN Dai An 3
99 2020 181 3 2020/09/04 TYN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 2
100 2020 192 5 2020/09/11 XZG KAO Kuo Hui 2
101 2021 4 5 2021/03/16 TNN KUO Fu Lin 2
102 2021 16 3 2021/03/23 TYN TSENG Tao Jung(Pisaw.Kunyu) 4 Grand Slam
103 2021 52 3 2021/04/13 TNN KUO Fu Lin 1
104 2021 74 7 2021/04/25 TNN LIN An Ko 2
105 2021 87 2 2021/05/04 TYN CHEN Chen 1
106 2021 152 6 2021/08/24 TYN LIN Ching Kai 3
107 2021 154 4 2021/08/25 TYN Rosell Herrera 2
108 2021 248 1 2021/10/19 DLU Rosell Herrera 2
109 2021 248 5 2021/10/19 DLU KUO Tian Shin 1
110 2022 140 3 2022/06/25 TYN LIU Ji Hong 1
111 2022 140 5 2022/06/25 TYN LIU Ji Hong 1
TOP