Guardians

Guardians
OU Su Chen57
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
180(CM) / 65(KG)
Born
1993/02/11
Debut
2018/09/20
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2020 115 8 2020/07/03 XZG LIAO Chien Fu 2
2 2020 231 5 2020/10/09 TYN LIN Chen Fei 3
3 2021 22 8 2021/03/26 TMU CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang) 1
4 2021 32 9 2021/04/01 XZG CHAN Tzu Hsien 1
5 2022 107 7 2022/06/05 XZG HSU Chi Hung 1
6 2023 43 6 2023/04/27 CYC LIU Ji Hong 3
7 2023 123 5 2023/06/13 XZG LIAO Chien Fu 1
8 2023 123 5 2023/06/13 XZG LIN Hung Yu 1
9 2023 160 7 2023/07/19 XZG CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang) 1
10 2023 232 7 2023/09/02 TYN LIAO Chien Fu 2
11 2023 281 8 2023/10/01 XZG CHANG Yu Ming 3
12 2024 163 7 2024/06/15 XZG LAN Yin Lun 1
TOP