DRAGONS

DRAGONS
JIANG Shao Hong63
Position
Catcher
B/T
R/R
HT/WT
179(CM) / 100(KG)
Born
1997/07/13
Debut
2021/03/17
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM PITCHER RBI REMARK
1 2021 39 7 2021/04/05 TMU TSAI Chi Che 1
2 2022 67 7 2022/06/30 TYN SU Chun Chang 4 Grand Slam
3 2023 169 2 2023/07/25 TMU LI Zi Qiang 2
TOP