U-Lions

U-Lions
Brock DYKXHOORN50
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
205(CM) / 118(KG)
Born
1994/07/02
Debut
2020/08/01
Nationality
Canada
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2020 133 7 2020/08/01 TYN LIAO Chien Fu 2
2 2020 137 2 2020/08/04 INT HSU Chi Hung 1
3 2020 137 4 2020/08/04 INT CHAN Tzu Hsien 2
4 2020 159 5 2020/08/19 TYN LIN Li 2
5 2020 187 4 2020/09/08 TNN LIN Yi Chuan 2
6 2020 216 3 2020/09/27 TNN CHANG Chin Te 2
7 2021 2 7 2021/03/14 TNN CHEN Pin Chieh 1
8 2021 41 6 2021/04/07 XZG KAO Kuo Hui 1
9 2021 92 6 2021/05/06 CCL LIN Yi Teng 2
10 2021 146 6 2021/08/04 INT CHEN Tzu Hao 2
11 2021 204 1 2021/09/23 INT HSU Chi Hung 1
12 2021 204 4 2021/09/23 INT SU Wei Ta 2
13 2021 215 4 2021/09/30 TNN HSU Chi Hung 1
14 2022 43 4 2022/04/28 TYN LAN Yin Lun 1
15 2022 72 3 2022/05/15 TNN CHU Yu Hsien 3
16 2022 72 4 2022/05/15 TNN LAN Yin Lun 1
17 2022 72 6 2022/05/15 TNN LIN Chen Fei 1
18 2022 84 4 2022/05/22 TMU Giljegiljaw.Kungkuan 1
19 2022 106 4 2022/06/04 TMU Giljegiljaw.Kungkuan 1
20 2022 164 1 2022/07/22 TNN LIN Li 1
21 2022 175 3 2022/08/02 CCL LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 4 Grand Slam
22 2023 20 3 2023/04/13 INT YUEH Cheng Hua 1
23 2023 20 4 2023/04/13 INT Francisco PEÑA 2
24 2023 20 6 2023/04/13 INT YUEH Tung Hua 1
25 2023 70 6 2023/05/12 TNN CHAN Tzu Hsien 2
26 2023 91 5 2023/05/25 TYN YU Te Lung 1
27 2023 132 2 2023/06/18 TNN Giljegiljaw.Kungkuan 1
28 2023 132 4 2023/06/18 TNN TSENG Tao Jung(Pisaw.Kunyu) 3
29 2023 154 5 2023/07/15 TNN FAN Kuo Chen 2
30 2023 203 8 2023/08/17 TMU LIU Ji Hong 2
31 2023 299 1 2023/10/14 DLU LIU Ji Hong 2
32 2023 299 5 2023/10/14 DLU LI Kai Wei 2
33 2024 59 3 2024/04/27 INT CHEN Chun Hsiu 1
34 2024 155 6 2024/06/13 CCL CHEN Wun Jie 1
35 2024 123 7 2024/06/25 TNN LIAO Chien Fu 2
TOP