Brothers

Brothers
José DE PAULA46
Position
Pitcher
B/T
L/R
HT/WT
192(CM) / 102(KG)
Born
1988/03/04
Debut
2020/04/14
Nationality
Dominican Republic
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2020 4 2 2020/04/14 INT KAO Kuo Hui 1
2 2020 22 1 2020/04/26 XZG FAN Kuo Chen 2
3 2020 22 4 2020/04/26 XZG CHIANG Chih Hsien 1
4 2020 22 7 2020/04/26 XZG DAI Pei Feng 1
5 2020 32 1 2020/05/03 TYN LAN Yin Lun 2
6 2020 32 4 2020/05/03 TYN CHU Yu Hsien 2
7 2020 32 5 2020/05/03 TYN LAN Yin Lun 1
8 2020 49 3 2020/05/16 TNN LIN Ching Kai 1
9 2020 72 3 2020/06/02 INT LIN Li 1
10 2020 84 1 2020/06/10 INT LIN Yi Chuan 3
11 2020 92 6 2020/06/16 XZG KAO Kuo Hui 1
12 2020 92 6 2020/06/16 XZG KAO Hsiao Yi 1
13 2020 132 4 2020/07/31 INT KAO Kuo Hui 1
14 2020 151 3 2020/08/14 TYN CHU Yu Hsien 2
15 2020 172 2 2020/08/28 XZG SHEN Hao Wei 2
16 2020 182 5 2020/09/04 INT KAO Kuo Hui 2
17 2020 191 1 2020/09/11 TNN WU Chieh Jui 1
18 2021 33 7 2021/04/02 XZG KAO Kuo Hui 1
19 2021 60 7 2021/04/17 TYN CHEN Chun Hsiu 1
20 2021 96 5 2021/05/08 INT WANG Cheng Tang 1
21 2021 183 1 2021/09/11 CCL LIAO Chien Fu 2
22 2021 193 7 2021/09/17 TMU Giljegiljaw.Kungkuan 1
23 2021 274 3 2021/11/05 INT CHENG Chin 1
24 2021 274 4 2021/11/05 INT CHU Yu Hsien 1
25 2022 126 1 2022/06/17 TMU LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 1
26 2022 196 5 2022/08/13 INT CHU Yu Hsien 2
27 2022 300 5 2022/10/16 CCL HU Chin Lung 2
28 2023 1 7 2023/04/01 INT LIAO Chien Fu 3 Pinch Hitter Homerun
29 2023 48 6 2023/04/29 TMU LIN Chih Sheng(Ngayaw ‧ Ake') 2
30 2023 74 1 2023/05/14 TNN HU Chin Lung 2
31 2023 120 4 2023/06/11 INT LIAO Chien Fu 3
32 2023 141 4 2023/06/24 INT CHEN Chung Yu 1
33 2023 165 8 2023/07/22 INT Giljegiljaw.Kungkuan 2
34 2023 184 3 2023/08/05 XZG FAN Kuo Chen 2
35 2023 184 3 2023/08/05 XZG LIN Che Hsuan 1
36 2023 289 3 2023/10/07 TNN CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
37 2024 20 2 2024/04/09 TNN CHEN Chung Yu 2
38 2024 39 5 2024/04/17 XZG DAI Pei Feng 2
39 2024 162 2 2024/06/15 TPD CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) 1
TOP