DRAGONS

DRAGONS
Drew GAGNON37
Position
Pitcher
B/T
R/R
HT/WT
193(CM) / 97(KG)
Born
1990/06/26
Debut
2021/04/08
Nationality
America
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2021 71 3 2021/04/24 INT CHEN Chia Chu 1
2 2021 164 10 2021/08/31 INT HSU Chi Hung 2
3 2021 167 7 2021/09/02 TYN CHU Yu Hsien 3
4 2021 211 2 2021/09/28 TNN KUO Fu Lin 2
5 2021 222 6 2021/10/03 INT SUNG Cheng Jui 1
6 2021 222 6 2021/10/03 INT HUANG Chun Sheng 3 Pinch Hitter Homerun
7 2022 5 5 2022/04/04 TNN LIN Ching Kai 2
8 2022 74 2 2022/05/17 CCL CHEN Chen 2
9 2022 138 1 2022/06/24 TYN LIN Li 1
10 2022 225 1 2022/08/31 TMU KUO Yen Wen 2
11 2022 248 7 2022/09/13 TNN KUO Fu Lin 2
12 2023 2 3 2023/04/02 INT Francisco PEÑA 1
13 2023 56 4 2023/05/04 HLN SU Chih Chieh 1
14 2023 85 2 2023/05/21 HLN CHEN Chieh Hsien 2
15 2023 153 1 2023/07/15 TMU LIAO Chien Fu 2
16 2023 165 2 2023/07/22 INT CHEN Tzu Hao 1
17 2023 193 2 2023/08/11 INT WANG Cheng Shun 1
18 2023 193 3 2023/08/11 INT YUEH Cheng Hua 1
19 2023 215 2 2023/08/24 INT CHEN Wun Jie 3
20 2023 291 2 2023/10/08 TMU TSENG Song En 1
21 2024 99 4 2024/05/17 TMU WANG Cheng Tang 1
22 2024 114 5 2024/05/24 TYN YEN Hung Chun 1
23 2024 114 5 2024/05/24 TYN LIAO Chien Fu 3
TOP