Guardians

Guardians
LI Zi Qiang66
Position
Pitcher
B/T
R/L
HT/WT
184(CM) / 74(KG)
Born
1999/12/29
Debut
2021/11/19
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2022 2 6 2022/04/03 INT CHANG Chih Hao 1
2 2022 2 6 2022/04/03 INT YUEH Tung Hua 1
3 2022 145 8 2022/07/18 XZG KUO Tian Shin 2 Inside-the-Park Home Run
4 2022 252 4 2022/09/15 TNN KUO Fu Lin 2
5 2023 131 2 2023/06/18 XZG YUEH Tung Hua 3
6 2023 169 2 2023/07/25 TMU JIANG Shao Hong 2
7 2024 74 7 2024/05/04 INT YUEH Cheng Hua 1
TOP