DRAGONS

DRAGONS
ZHAO Jing Long42
Position
Pitcher
B/T
R/L
HT/WT
181(CM) / 82(KG)
Born
1998/06/12
Debut
2021/07/14
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
TOP